Đá Yêu

Khen em giỏi Thái Cực Quyềnmh-da-dau
Má còn có lũm đồng tiền xinh xinh
Đa tình đa cảm thông minh
Nên chi mà lũm đồng trinh tuyệt vời
Mím môi e ấp nụ cười
Tay ngà xuất chưởng chân thời đá yêu
Hài lòng cú đá tuyệt chiêu
Trông em phơi phới như diều gió căng
Cánh diều cao tít lên trăng
Em cho lặn vớt cung hằng đáy khe. 

Tin mới

Các tin khác