Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lặn Vớt Cung Hằng

Khen em đẹp tựa nàng tiênmh-moi-ke-moi
Một bên má lũm đồng tiền xinh xinh
Đa tình đa cảm thông minh
Một bên má lũm đồng trinh tuyệt vời
Mím môi e ấp nụ cười
Tay ngà xuất chưởng chân thời đá yêu
Hài lòng cú đá tuyệt chiêu
Trông em phơi phới như diều gió căng
Cánh diều căng tít lên trăng
Em cho lặn vớt cung hằng đáy sông
Giữa dòng nước chảy mênh mông
Cố mà cưỡi sóng xuống bồng trăng lên.

Switch mode views: