Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đá Yêu

   Khen em giỏi Thái Cực Quyền
   Má còn có lũm đồng tiền xinh xinh
   Đa tình đa cảm thông minh
   Nên chi mà lũm đồng trinh tuyệt vời

 da anh yêu

 

 

 

 

 

   Mím môi e ấp nụ cười
   Tay ngà xuất chưởng chân thời đá yêu
   Hài lòng cú đá tuyệt chiêu
   Trông em phơi phới như diều gió căng
   Cánh diều cao tít lên trăng
   Em cho lặn vớt cung hằng đáy khe. 

Switch mode views: