Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ai Cho Ta Tình Đầy

Cho nhau tất cả cuộc đờimh anh muon hon
Dấn thân cam kết với người mình thương
Cả hai nên một thịt xương
Tình yêu mãnh liệt tương đương tử thần!
Dạt vào bến đỗ chính tâm
Nồng nàn ẩn giấu ân cần hiến dâng
Những giây phút đẹp vô ngần
Ủ nhau trên ngực sát gần lửa tim!
Dù bao sóng gió nổi chìm
Yêu nhau ríu rít như chim từng ngày
Ai cho ta cuộc tình đầy
Có là Thần Khí Chúa dày lòng thương?

Switch mode views: