Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Không Có Tim Người

Anh được nghe em kểmh nhat
Sau ngày anh vào tù
Em cũng bị quản chế
Thân tâm em mệt nhừ!

Nhiều đêm em thu lu
Ngồi nhớ anh trong ngục
Cầu Chúa thương chúc phúc
Cho anh sớm ra tù!

Kẻ thắng trận tiếp thu
Họ vô cùng hung hãn
Đánh thắng để trả thù
Căm ghét người bại trận!

Chiên thắng còn thù hận
Là văn hóa Bắc phương
Sách lược cũng chung đường
Với Trung Hoa Cộng sản!

Đối xử tù tàn nhẫn
Hà khắc người thăm nuôi
Kẻ mang danh thắng trận
Không có quả tim người.

Switch mode views: