Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ngồi Phơi Nắng Hạ

Tuổi tròn trăng mơn mởnmh-tinh-18-a
Đã tinh nghịch như trai
Lại rất thích đùa dai
Và còn hay nhõng nhẽo!

Leo cầu tre lắt lẻo
Em vờ rớt xuống kinh
Lặn núp dưới lục bình
Chờ bạn trai nhảy vớt!

Nhưng khi nhảy xuống nước
Thì em đã lên bờ
Vẫy tay cười rũ rượi
Kẻ loi ngoi dật dờ!

Thế rồi bày trò chơi
Cụng hôn nhau mắt nhắm
Răng em chạm bờ môi
Máu chảy ra nhiều lắm!

Miệng em giây máu mặn
Trông như ma cà rồng
Hai đứa ướt nước sông
Cùng ngồi phơi nắng Hạ!

Và rồi em vội vã
Thổi vào môi người yêu
Chỗ máu chảy ra nhiều
Hết đau thế mới lạ.

Switch mode views: