Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thiên Thu Ước Nguyện

Tìm đường cứu quốc an dânmh-Tong-Thong
Ngoại giao tiếp cận yếu nhân xứ người!
Tàn chinh chiến, nước chia đôi,
Hồi hương nhận lãnh gánh đời tả tơi!
Quan tâm cùng khắp mọi nơi
Di dân Bắc xuống vùng trời tự do,
Giải trừ phiến loạn be bờ
Danh xưng thuộc địa đến giờ cáo chung!
Kiện toàn cán, chính, binh hùng
Bao vây địch đảng nằm vùng quanh ta,
Dấn thân phụng sự Quốc Gia
Xây nền dân chủ bao là truân chuyên!
Bảo toàn cường dũng chủ quyền
Danh gia đối diện đảo điên tơi bời,
Chính cương chiến lược Người trôi
Xuống bờ vực thẳm, mệnh Trời đã trao!
Sau đêm bão lộng sóng gào
Lưỡi gươm nghiệt ngã đâm sau lưng Người!
Chính nhân chính nghĩa sáng ngời
Hiển linh dậy lộng tuyệt vời Miền Nam!
Sống hào hùng, chết vinh quang,
Thiên thu ước nguyện vẹn toàn Núi Sông.
      
Switch mode views: