Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quá hay! Xin phổ biến cho mọi người đọc

Giọt mưa Cali rớt vào ký ức
Lăn hồn ta về với núi với rừng

VIỆT NAM, NHỤC TỦI QÚA RỒI !!!

Nhục nào hơn thế này không ?
Buồn nào hơn hỡi con Rồng, cháu Tiên !!!

Câu chuyện của người tù “Cải tạo” về từ Yên Bái


Trong hoàn cảnh tôi là tù vượt ngục ai cũng rất ngại ngùng sợ bị mang họa cho gia đình họ nếu tôi bị phát giác...

Switch mode views: