Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đèo Ngang ngày nay

mh-deo-ngang

 

 

 

 

 

 

 

Mịt mù khói độc Formosa
Bước tới Đèo Ngang, chán thấy bà!
Xác cá trấp đầy bờ Vũng Áng
Xương chim phủ kín động Phong Nha
Phố phường dưới chợ toàn ba tẫu
Du khách trên đèo rặt chái nà (China)
Phúc ngố Trọng lu, nghe có hiểu?
Tối ngày nó chửi . . . “tiủ hà ma !!!”

                          Trần Quốc Bảo
 
 
 
 

Switch mode views: