Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Qua Đèo Ngang

 Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
 Mù trời ống khói Formosa
mh-deo-ngang

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
 Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà

mh-deo-ngang-1

 

 

 

 

 

 

 

 Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
 Cá tôm trắng phếu chết ra ma
 mh-deo-ngang-2

 

 

 

 

 

 

 

 Dừng chân đứng lại lòng tê tái
 Một mảnh sơn hà đã thuộc Hoa.

mh-deo-ngang-3

 

 

 

 

 

 

 

Switch mode views: