Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cám Ơn

mh-cam-on

 

 

 

 

 Cảm động quá cầm CD quà tặng
Từ một người em gái mới vừa quen
Trong cuộc Diễn Hành Văn Hoá Đa Nguyên
Lần thứ 20, nơi phố thành Nữu Ước

Vui sướng quá! Nhìn dáng em hùng bước
Thân mảnh mai trong quân phục Hoa Dù
Thủ Cờ Hoa, bay trong nắng phất phơ
Dẫn đầu toán diễn hành, dòng giống Lạc

Bước sau em, rừng Cờ Vàng xa tắp
Biểu dương lòng bất khuất, chí hùng anh
Của ngàn người dân Việt quyết đấu tranh
Mang đại nghĩa thắng hung tàn dâng Tổ Quốc

Ca ngợi Em! Hậu Trưng Vương bất khuất
Ngợi khen Em! lòng yêu nước nêu cao
Tuyên dương Em! Phận nhi nữ, má đào
Cũng quyết chí dương cao cờ Chính Nghĩa

Cám ơn Em! Làm tôi thêm chí khí
Như trong thời chiến sĩ chốn binh đao
Cám ơn Em! Làm tôi thấy dạt dào
Niềm hy vọng dâng cao trong huyết quản

Cho tôi thấy đám mây mù ảm đạm
Trên quê hương, đang mỏng loãng tan dần
Bởi đàn con đang trong tuổi thanh xuân
Quyết mạnh bước góp phần chung cứu nước

Switch mode views: