Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Không sợ!

Xuống đường trong lễ Vu Lanmh-me-viet-nam-oi
Con nghe Mẹ gọi tiếng than quặn lòng
Hoàng – Trường máu thịt còn không
Tình Mẹ như nước bể Đông sóng trào

Nam Quan ải bắc nơi nao
Nguyễn Trãi rơi lệ nhỏ vào Tàu ô
Mài gươm xét sử nhà Hồ
Lòng dân không thuận cơ đồ tro bay

Mẹ ơi con có nghìn tay
Anh em ái quốc Phật này chứng cho
Thẹn nhìn hai chữ thất phu
Ngượng trông bao bậc nữ nhi anh hùng

Giặc Tàu cướp phá bể Đông
Sát miền biên ải tập quân mưu đồ
Hán gian đã nhập thành đô
Hại người yêu nước côn đồ lên ngôi

Làm trai đứng ở trên đời
Nước nhà nguy khốn vẫn ngồi đấy sao
Đứng lên sát cánh đồng bào
Miệng thét đả đảo tay cao ngọn cờ

Những loài cướp nước đừng mơ
Những quân bán nước vong nô đừng hòng
Các con của Mẹ một lòng
Việt Nam quyết thắng quang vinh muôn đời
MẸ VIỆT NAM ƠI, CHÚNG CON ĐỨNG BÊN NGƯỜI !!!

Switch mode views: