Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thiên Triều Vạn Tuế - Vạn Vạn Tuế

Việt Nam có dải Biển Đôngmh-thang-bom-dang-bien
Thằng Bờm nó lấy dâng không cho Tàu!.
Tàu rằng: Giờ biển của tao
Tao sử dụng nó như ao sau nhà
Công Hàm cống hiến làm quà
Bờm đừng chối cãi...té ra buồn phiền
Bờm ơi muốn được bình yên
Để tao bảo hộ, hốt tiền giàu sang
Mày giờ đã có khối vàng
Thêm chức Thái thú, ai sang hơn mày?
Yên tâm, mẫu quốc là đây
Bên kia là tỉnh, bên này quê hương
Chúng ta chung một con đường
Thì nên xóa hết biên cương, chung nhà
Tao muốn qua, tao cứ qua
Việt Nam là tỉnh tao ra tao vào
Bờm ơi, ngoan ngoãn đi nào
An Nam xưa cũng thuộc Tàu đấy thôi.
Bờm ơi, yên phận làm tôi
Dân mày trọn kiếp nô bồi chớ than
Bờm ơi, muốn được bằng an
Mau quì xuống lạy...vạn an thiên triều.
Nước mày, tao xóa mất tiêu
Dân mang quốc tịch Hoa kiều sướng không?
Trai Tàu gái Việt vợ chồng
Trai Việt thì cứ chỏng mông trên rừng.
Bờm ơi, ngoan ngoãn nghe cưng...

Switch mode views: