Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cùng Đứng Lên Bảo Vệ Sơn Hà

mh-cung-dung-len

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cá nó sống nhờ nước
Nước nhiễm độc rồi cá sống được sao?
Môi sinh đất, biển khác nào
Nếu không trong sạch làm sao trường tồn?
Dân là vốn quý nước non
Đảng không coi trọng dân còn đợi chi?
Đứng lên dũng mãnh tức thì
Lôi cổ chúng xuống quăng đi về Tàu
Một nòi một giuộc lạ đâu
Âm mưu Hán hoá cưỡi đầu dân Nam
Đứng lên diệt Cộng bạo tàn
Dẹp luôn cả đám công an côn đồ
Hôm nay cá chết đầy bờ
Đảng lo lấp liếm lập lờ phi tang
Ngày mai ruộng mặn đồng hoang
Dân lành chết đói đảng loan: tại trời!
Rõ ràng bởi tại đảng tồi
Rõ ràng đâu phải tại trời tại ai
Đảng ăn tiền bọn Trung, Đài
Cho nên há miệng mắc quai cứng hàm
Đất Nam là của người Nam
Biển Nam cũng thuộc giang san quê mình
Làm sao cá chết tội tình?
Làm sao dân Việt lặng thinh cho đành?
Phải làm cho rõ ngọn ngành
Phải truy ra bọn lưu manh gian tà
Đất như nước, biển như nhà
Đất khô, biển độc dễ mà ngồi yên?
Bấy lâu nay lũ bạo quyền
Bán thân tôi mọi hám tiền Bắc Kinh
Làm cho đồ thán sinh linh
Làm cho hủy hoại môi sinh lâu dài
Nằm trong quỷ kế nguy tai
Triệt tiêu dân khí nhân tài Việt Nam
Chặn nguồn nước, phá rừng quang
Nhập siêu độc chất chết oan bao người
Đúng là không phải tại trời
Đúng là tội ác của loài Cộng ma
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Rồng Tiên nước Việt há mà chịu thua?

Switch mode views: