Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nỗi buồn ngư phủ

    Chiều xứ Quảng đượm buồn trong tia mắt
    Thuyền neo bờ, đánh bắt được nữa đâu!
    Biển tang thương...cá chết trắng một mầu
    Ngư dân xứ Quảng hận sầu lên màu mắt.
    Hận đảng cộng đã tiếp tay cho giặc
    Biến ngư dân vào bế tắc đói nghèo
    Biển chết rồi, dân tộc cũng tàn theo
    Dân cả nước?
    Phận bọt bèo nô lệ!.
mh-noi-buon-ngu-phu1

 

 

 

 

 

 

  

    Bờ cát trắng mắt trông xa, anh kể
    Hết cá rồi, vợ con anh không còn gì nữa để mà ăn
    Ngư dân nghèo vốn khó khăn, nay lại chồng chất thêm vạn khó khăn
    Lệ lăn chảy...đời nhọc nhằn khốn khó...

mh-noi-buon-ngu-phu2

 

 

 

 

 

 

 


    Biển Đông hôm nay hiện màu máu đỏ
    Môi sinh hôm nay vàng võ điêu tàn
    Biển nhuốm sầu vì nước mất nhà tan
    Đảng phản bội...đã qui hàng bọn giặc.

mh-noi-buon-ngu-phu3

 

 

 

 

 

 

 


    Biển của ta mà chúng cấm không được đánh bắt
    Chín đoạn đường cong, thắt gọng lưỡi bò
    Trong khi lãnh đạo nhà nước thì toàn những thứ mặt mo
    Điều hành đất nước mà phải xin cho từ "nước lạ".
    Giặc thải chất độc, giết môi sinh, giết cá
    Hủy diệt những thứ này, còn có nghĩa là giết cả Việt Nam
    Trong khi cả đảng toàn là một lũ quan tham
    Sẵn sàng dâng hiến cả nước Nam cho triều Bắc.
    Biển quê cha hôm nay đầy bóng giặc
    Tương lai ơi, hiu hắt...nhiễu nhương...
    Việt Nam ơi, đâu lẽ sống...con đường?
    Cả dân tộc đau thương...uất hận.
   Lớp ngư phủ sẽ hòa cùng toàn dân xông vào chiến trận.


 

Switch mode views: