Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nước Tôi Đang Khổ

Nước tôi đang khổ, bao hờn tủimh-nuoc-dang-kho
Vì chưng Cộng sản chẳng còn tim
Càng lúc chất chồng nhiều tội lỗi
Cuộc sống dân tôi mãi nổi chìm!

Biển đảo giờ đây cũng mất rồi
Đất liền Tàu ở khắp nơi nơi
Có khu như thể là nhượng địa
Quê mẹ sao đem hiến kẻ ngoài!?

Dân oan mãi khóc mù con mắt
Năm tháng đau sầu chuyện đói no
Hối hận thuở nào nghe  cộng sản
Giờ đây thấy rõ lũ mặt mo!

Con cá con tôm ngoài biển xanh
Dù bao sóng gió vẫn yên lành
Nay đành ngộp chết vì độc chất
Của đám tàu phù, kẻ lưu manh!

Lương dân bất bạo động đấu tranh
Không mang vũ khí …bước diễn hành
Vẫn bị  côn đồ đàn áp mạnh
Máu đổ tuôn dòng ướt áo xanh!

Hởi người hào kiệt khuất đâu rồi?
Xin mau đứng dậy bước lên đời
Súng gươm tận diệt loài tham ác
Cho cõi quê nhà được thảnh thơi!!

Switch mode views: