Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Quyết Chiến

    Tình quân dân như cá với nướcmh-quyet-chien
    Nước độc rồi cá cũng chết theo
    Nước Việt giờ đây thân phận bọt bèo
    Nên đàn cá cũng nổi trôi theo vận nước.
    Đảng đã đem nước ra làm trò cá cược
    Vũng Án, Tây Nguyên...từng bước hiến dâng
    Bình Thuận, Bình Dương...từng tỉnh sẽ lần lượt bị bán dần
    Tiền đồ dân tộc?
    Đảng đ...cần, mà chỉ cần tiền, quyền, chức.

    Hơn 70 năm lừa đảo mụ mị...hôm nay đã lòi ra sự thực
    Một đảng điêu ngoa...đạo đức suy đồi
    Dòng thời gian 70 năm, từ ngày đảng lên ngôi
    Đường Tổ Quốc đã tới hồi mạt vận!.

    Đất nước giờ đây?
    Đảng đã quì lạy...để cho giặc Tàu xâm lấn
    Thực hiện mưu đồ mà Mao đã nuôi nấng từ lâu
    Dựng Hồ Chí Minh để ép dân Việt làm bọn chư hầu
    Dồn dân tộc vào ách khổ đau vô tận.

    Lính Việt Nam hãy dồn căm hận
    Bọn Bộ chính trị Trung ương đảng chính là giòi, rận đục phá non sông
    Hãy nhắm thẳng chúng, trực chỉ đạn lên nòng
    Chấp nhận hy sinh vì Tổ Quốc, lập công giết giặc.

    Thanh niên Việt ơi, đảng đã dồn dân vào đường cùng ngõ tắt
    Bán đứng chúng ta cho phương Bắc thiên triều
    Hãy đứng lên vì đất nước thân yêu
    Dựng chí khí hào hùng kiêu hãnh.

    Tình thế hôm nay?
    Tất cả hãy xung vào trận đánh
    Nam hào nữ kiệt trọng gánh sơn hà
    Quyết đứng lên để bảo vệ đất tổ quê cha
    Lời Mẹ gọi: NƯỚC NHÀ NGUY BIẾN.
    Lính Việt Nam, thanh niên nam nữ...cùng toàn dân chung một lời thề QUYẾT CHIẾN.

 

Switch mode views: