Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI!

taychayhangtrungcong


Tàu cộng tung ra thị trường,
Hàng hóa độc hại, rõ phường vô nhân !
 Thức ăn mỗi ngày thấm dần,
     Phá trong cơ thể, suy ngầm kháng sinh.
Đồ dùng gây phản ứng nhanh,
     Ngứa, xưng, đỏ biến thành bệnh ngay.
Tâm ma, phù thủy bàn tay,
     Óc quỷ mong thế giới này đảo điên.
Ai ơi ! Đừng ham rẻ tiền
Nguy hiểm sinh mạng, thuốc tiên khó lành!
Cộng-Đồng tuyên cáo, soạn thành,
    Bán tin quan trọng phát thanh lan truyền.
Nguyệt-San, Tuần-Báo khẩn tin,
      Hàng hóa Tàu cộng gây bao hiểm nghèo!
Tai ương đất VIỆT chúng gieo,
      Lấy người, chiếm đất bao điền ngược ngang.
Chủ nhiều cơ sở chúng làm,
      Nhân công dân VIỆT, đói than thấu Trời!
Khấn xin diệt lũ đười ươi,
     Không còn ách nạn, xây đời hiển vinh

Switch mode views: