Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Em Chọn Ai?

 Người ấy và tôi - Em chọn ai ?mh-em-chon
 Ở bên người ấy, em chẳng buồn
 Nếu cạnh bên tôi, đầy phiền muộn
 Lạnh nhạt nghĩa tình, nước mắt tuôn.

 Tại sao bài hát lại y khuôn ?
 Lời kẻ lãnh đạo một tập đoàn
 Khiến cho người dân càng ai oán
 Thái độ ngang tàng và ác gian.

 "Cua-mực-tôm-cá hay thép gang ?
 Giữa hai cái đó chọn một điều
 Chuyện rất bình thường, ai cũng hiểu
 Nếu xây nhà máy, cá phải tiêu !"

 Ngư dân đau khổ biết bao nhiêu
 Hải sản chết thối trôi đầy bờ
 Ô nhiễm môi trường càng lo sợ
 Ra khơi trở về, thuyền trống trơ !

 Người có tâm huyết chẳng thờ ơ
 Không vì lợi nhỏ lại đành lòng
 Tôm cá Trời cho giờ vắng bóng
 Hệ lụy nối dài kiếp long đong ...

 BAT - 28/4/2016

Switch mode views: