Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh

Đất nước mình ngộ quá phải không anhmh-bien-nuoc-ta
 Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
 Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
 Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

Đất nước mình buồn quá phải không anh
 Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
 Rừng đã hết và biển thì đang chết
 Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…

Đất nước mình thương quá phải không anh
 Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
 Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…

Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
 Anh không biết em làm sao biết được
 Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
 Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
 


Switch mode views: