Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

PHÁT SÚNG LỆNH

Súng đã nổ rồi, bà con ơi!Cong ly Su that cho Doan Van Vuon
Mau mau cả nước dậy đi thôi
Đoàn Văn Vươn đó, người xung trận
Phát súng đầu tiên cứu giống nòi.

Âm ba chưa dứt, đạn lại vang
Bắn thẳng vào quân Cộng bạo tàn,
Đứa chết đứa gào trong biển máu
Đất trời vần vũ nỗi dân oan.

Dũng sĩ tự vong đền nợ nước
Trả bớt thù nhà trách nhiệm xong
Tập đoàn Cộng phỉ xanh máu mặt
Giờ báo tử rồi, chi mà mong.

Cả nước đau lòng để tang anh,
Khí thế bừng lên lan rất nhanh
Đặng Ngọc Việt ơi! Anh đã chết
Giờ này phơi phới tận mây xanh.

Nhưng trận địa đó tự hôm nay
Đã được toàn dân tay nắm tay,
Thề quyết dựng nên thời đại mới
Cho nền dân chủ tháp cánh bay.

Súng đã nổ rồi, bà con ơi
Mau mau cả nước dậy đi thôi
Cùng nhau diệt hết phường bán nước
Sách nhiễu dân lành, hận thấu trời.

Cali, ngày 18-9-2013
BẢO QUỐC

Switch mode views: