Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

HÃY ĐỨNG LÊN! HỠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT

Hay dung lenHãy đứng lên hỡi những người đã chết
Ngại ngần gì khi quốc phá, gia vong
Khi nhân dân bị đàn áp bất công,
Bầy qủy đỏ đang tác oai, tác quái.

Hãy đứng lên từ trẻ già, trai gái
Cùng đồng lòng đoàn kết, quyết tâm cao
Truyền cho nhau hùng khí Việt tự hào
Từng chiến thắng Nguyên, Mông, dành tự chủ.

Vũ khí của ta là câu Thần chú
Của tiền nhân đã vô địch bao phen
"Một cái lưỡi mà trống, mà kèn,
Một ngọn bút mà gươm, mà giáo."

Toà án đỏ, bọn chó đen nói láo
Từng kinh hồn bằng cái lưỡi Kha, Uyên
Những blogers làm bạt vía bạo quyền
Bằng ngòi bút đã làm nên đại sự.

Có rồi đó, những anh hùng liệt nữ
Bị đọa đày trong ngục thất kiêng giam
Đang kiên trì tranh đấu bao dân oan
Còn nhiều nữa anh hùng trong bóng tối.

Mỹ Yên đó, những giáo dân mở lối
Có chủ chăn, linh mục tiến theo sau
Cô Triệu, cô Trưng, bô lão đi đầu
Cả dân tộc đứng lên làm lịch sử.

Hãy đứng lên đừng đắn đo do dự
Làm được gì, hãy tự vấn lương tâm
Khi Quốc Gia dân tộc đang trầm luân
Trong hỏa ngục kinh hoàng loài qủy dữ.

Cali, ngày 17-9-2013
BẢO QUỐC

Switch mode views: