Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỜI NGUYỆN ĐÊM NOEL

xmas 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn
Thân này tro bụi thành nhơn
Chìm trong bể khổ, tủi hờn đắng cay

Xác hồn còn có hôm nay
Nhiệm-mầu Cứu-độ, cao dày Hồng-ân
Vực sâu gục xuống mỗi lần
Có Lòng-Thương-Xót ân cần vực lên

Tạ ơn Thánh-Mẫu dịu hiền
Mẹ Hằng-Cứu-Giúp, bình yên trọn đời
Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn .

                     Trần Quốc Bảo
                  Richmond, Virginia
           Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: