Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bốn Ngàn Năm Tuổi Đá

mh bao da tuoi

 

 

 

 


 

Này hỡi viên đá sỏi
Tại sao ngươi ưu phiền
Tại sao ngươi ngấn lệ
Ôm mối sầu triền miên?

Quê hương từ rừng hoang
Mẹ cha là sông núi
Cơn địa chấn kinh hoàng
Trôi dạt về đồng nội

Đỉnh Trường Sơn ngạo nghễ
Với lịch sử hùng anh
Trải qua bao thế hệ
Sừng sững giữa trời xanh

Tổ tiên ngươi hiển hách
Nay thân sỏi lót đường
Thuộc giống nòi cẩm thạch
Mà đọa đày tang thương

Sỏi nằm đây nhớ rừng
Hồn gửi về sông núi
Thời gian như nhựa đường
Phủ lên đời đen tối

Cho nên ngươi uất hận
Cho nên ngươi ưu phiền
Bốn ngàn năm tuổi đá
Ôm mối sầu triền miên!

    Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Switch mode views: