Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hoài Thu

Ta vẫn mơ thu vàng thắm tươi,
Hồn thu gieo rắc mộng vào đời
Mà sao thu tới tràn giông tố
Cho lệ thu đong đầy khắp nơi?

Tiếc nuối bao mùa thu dĩ vãng,
Bóng nai ngơ ngác khuất lâu rồi
Rừng thu thơ mộng nay hoang vắng
Ảm đạm mây thu lặng lẽ trôi!

mh bao hoai thu

 

 

 

 

 

Bốn phương bằng hữu ly tan cả,
“Thu ẩm hoàng hoa tửu” với ai ? (1)
Thu hỡi, chao ôi! nhung nhớ quá!
Chiều thu nghiêng nắng dậu mùng tơi …

Lòng vẫn hoài thu, lòng vẫn đợi,
Một mùa thu đẹp nắng vàng soi
Trên quê hương cũ, trên sông núi
Vận nước thiên thu sẽ phục hồi...

                Trần Quốc Bảo.
             Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(1) Cổ thi : "Thu ẩm hoàng hoa tửu"

Switch mode views: