Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chiến Binh Tương Ngộ

mh chien binh

 

 

 

 

 

 

 

 

Mấy chục năm trời gặp lại nhau,
Lệ mừng tương kiến bạn tâm giao.
Chiến chinh thuở ấy vừa xanh tóc,
Lưu lạc giờ đây đã bạc đầu.
Câu chuyện cố hương nghe thấm hận,
Nỗi niềm vong quốc nghĩ mà đau.
Nắm tay còn tưởng cơn trường mộng,
Ly rượu tha phương chất ngất sầu.

                 Trần Quốc Bảo
              Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Switch mode views: