Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRÀ THIỀN

Trà rót đầy ly, ngồi tịnh thiền, (a)
Nhìn làn hơi khói nhẹ bay lên
Khơi tâm hàn sĩ, nhân duyên quán (b)
Trí huệ phiêu bồng, tới cõi tiên!
mh bao tra thien

 

 

 

 

 

 

Vị Trà thanh khiết, thật vô lường,
Thấm giọng, mùi thơm tỏa vấn vương
Thơm tự tâm trà, (nơi chẳng thấy!) (c)
Muôn loài, hữu xạ tự nhiên hương.

Nước, lửa, âm dương hiệp trợ trà ,
Ngẫm như trời đất dưỡng sinh ta.
Uống trà, mong có người tri kỷ,
Như Tử Kỳ xưa gặp Bá Nha.

Ly ngọc ánh lên, một niệm suy,
Mỵ Nương nhìn thấy bóng Trương Chi
Phút giây chợt quán điều Chân Mỹ
Nhưng hận... vì Duyên đã lỡ thì!
mh bao cau vong

 

 

 

 

 

Hàn Sĩ cũng nhìn sâu đáy ly,
Ô kìa!... hình bóng thật tinh vi
Bao la vũ trụ, nằm trong đó!
Tận đáy lòng người, nào khác chi!

Quán triệt nội tâm, Thiền giúp ta,
Vun bồi thiện đức, diệt tư tà
An nhiên tự tại, lòng thanh thản,
Mở rộng vòng tay, sống vị tha.

                   Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(a) Trà Thiền 茶 蟬 : dùng cách uống trà để hành thiền.
(b) Nhân duyên quán: xét nhân duyên, biết chân tướng của vạn vật.
(c) Không nhìn thấy Tâm: “ Tâm nhi bất kiến” 心而 不 見.

 

 

Switch mode views: