Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dạy Con Về Đảng Dân Chủ

 

Democratic Dialoguemh day con ve
Father, must I go to work?
No, my lucky son
We’re living on Easy Street
On dough from Washington
We’ve left it up to Uncle Sam,
So don’t get exercised
Nobody has to give a damn —
We’ve all been subsidized

But if Sam treats us all so well
And feeds us milk and honey
Please, daddy, tell me what the hell
He’s going to use for money

Don’t worry, bub, there’s not a hitch
In this here noble plan —
He simply soaks the filthy rich
And helps the common man

But father, won’t there come a time
When they run out of cash
And we have left them not a dime
When things will go to smash?

My faith in you is shrinking, son,
You nosy little brat;
You do too damn much thinking, son
To be a Democrat.

        A Prominent Democrat

 

Dạy Con Về Đảng Dân Chủ
Cha ơi con hỏi câu này:
Con phải làm việc mai này lớn khôn?

Không đâu, này đứa con ngoan,
Vì ta sống ở thiên đàng trần gian.
Tất cả đã có Chú Sam,
Một tay trợ cấp lo toan đủ điều.
Không nên để ý chi nhiều,
Chẳng ai thèm nghĩ đến điều đó đâu.

Chú Sam chắc hẳn rất giầu,
Nhưng mà chú ấy lấy đâu ra tiền?

Chú Sam tay nắm uy quyền,
Kiếm người giầu có moi tiền họ ra.
Rồi đem tiền ấy chia ra,
Để cho tất cả chúng ta cùng xài.

Cha ơi nếu lỡ sau này,
Những người có của trắng tay hết tiền.
Chẳng còn gì để moi thêm,
Tất cả xụp đổ như thềm nhà hoang.

Thằng này mày khéo lo toan,
Lo chi những chuyện lang bang đau đầu.
Nghĩ nhiều thì đến ngày sau,
Đảng Dân Chủ chẳng nhận đâu con à.

             Bùi Phạm Thành
          (Đặc San Lâm Viên)

Switch mode views: