Mừng Sinh Nhật 96 của Thi Huynh Niên Trưởng Lão-Mã-Sơn Trần-Gò-Công

mh anh son ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữ luôn an lạc tâm hồn,
Dầu cao tuổi Hạc, vẫn còn trẻ trung
Mừng Sinh Nhật, Bác Trần Công (*)
Chín mươi sáu tuổi, Huynh trông rất ngầu!
“Trăm năm” dư sức qua cầu!
Chúc “mười năm” nữa, vó câu chẳng sờn!
Kính yêu, biết nói gì hơn
Dòng Thơ của Lão Mã Sơn để đời !!!

              Trần Quốc Bảo
           Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Thi Sĩ Trần-Gò-Công, bút hiệu Lão-Mã-Sơn. (Arlington, VA) - Kỷ niệm Sinh Nhật 96, vào ngày 11 tháng 3, 2019. - Dưới đây là bài Thơ của chính Niên Trưởng

TÔI MỪNG SINH NHỰT CỦA CHÍNH TÔI -

Chín sáu (96) năm xưa cũng ngày nầy
Từ cõi hư vô tôi đến đây
Cơm Cha, áo Mẹ nên vai vóc
Ơn Thầy khai trí mới nên người.

Đến tuổi trưởng thành rời tổ ấm
Lăng lộn mưu sinh giữa chợ đời.
Vinh nhục, thăng trầm, thành rồi bại
Quê hương khói lử khắp nơi nơi.

Đầu quân chống giặc, vì Tổ quốc
Giử nước không thành, bỏ cuộc chơi
Đất khách lưu vong, thân trôi nổi
Ôm hờn vong quốc suốt cuộc đời.

Hôm nay sinh nhựt lần chín sáu (96)
Đường trần cuối nẽo sắp đến rồi
Gác trọ quê người, nâng cốc rượu
Tôi Mừng Sinh Nhựt của chính tôi.

Hoa Đô,Lockwood House,3-10-2019.
    Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Tin mới

Các tin khác