Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

RICHMOND BÃO TUYẾT

Mịt mù ! mịt mù!… Tuyết! tuyết!!!
Mấy bữa rầy, thời tiết rét căm căm!
Mới tàn Thu và năm sắp hết năm
Trời đất chuyển mùa, thường nổi cơn bão dữ!

Tối thị “Bích Môn Thành”(*)  hảo xứ
最      是       碧      門     城      好     處  
Tuyệt thăng phong tuyết mãn thành đô
絕      勝      風      雪      滿      城      都
mh-bao-tuyet-1

Họa thiên tai, mà cảnh đẹp như tô,
Cả trời đất, phủ áo nàng Bạch Tuyết
Bao ô uế cõi trần, bỗng nhiên biến hết
Hạ giới trắng tinh, như một cõi Bồng lai!

Bông tuyết đầy trời, tản mạn phất phơ bay,
Như sao sa, như Thiên Đàng hạ giới
Ôi, tuyệt diễm! bút thơ nào tả nổi
Cảnh thiên nhiên, tay Tạo Hóa vẽ vời!
mh-bao-tuyet-2Tuyết rơi… Tuyết vẫn rơi… rơi…
Cả thành phố Richmond, khắp nơi ngập tuyết!
Tuyết đẹp quá!… Đẹp não nùng da diết!!!
Tuyết còn rơi… Tuyết vẫn đang rơi…

                               Trần Quốc Bảo
                          Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: