Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

“BỐN MÙA” Trần Quốc Bảo dịch cổ thi: TỨ THỜI

  TỨ THỜI
 
       四 時

春 遊 苔 草 地
夏 賞 綠 荷 池
秋 飲 黃 花 酒
冬 吟 白 雪 诗

      古 詩

            Tứ Thời

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi

Cổ Thi (khuyết danh)

        Bản dịch  (1)

         Bốn Mùa

Xuân thăm miền cỏ thơm
Hạ ngắm hồ sen biếc
Thu uống rượu hoàng hoa
Đông ngâm thơ bạch tuyết

Phỏng dịch (2) thể Lục-Bát :

              Bốn Mùa

Xuân thăm miền cỏ thơm lành
Hè về, thưởng ngoạn sen xanh ao nhà
Thu sang, uống rượu hoàng hoa
Đông, ngâm vịnh cảnh tuyết sa trắng trời.
mh-bon-mua

 

 

 

 


                          Trần Quốc Bảo

                     Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: