Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Có & Không

Tôi xào xạc lá chiều naymh-la-thu
không em con gió cũng loay hoay buồn
tôi bụi bặm những con đường
có em hột bụi cũng dường như reo

Tôi khúc khuỷu những con đèo
không em con bướm đeo queo tỏ tình
tôi quày quả kiếm pho kinh
có em con chó cũng hình như vui

Tôi điếc đặc những ngậm ngùi
không em con nhóc trời ơi treo mùng
tôi trèo trợt té mù sương
có em giọt lệ cũng thường mộng yêu

Tôi đĩ rạc những buổi chiều
không em con đực buồn hiu thế này
tôi tùm hụp với cơn say
có em mưa rựng cũng đầy một chum

Có em yêu mị một chùm
không em tôi vén muôn trùng ra phơi

Switch mode views: