Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CÁC ANH KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN BẠI

Bởi đã khi nào đầu hàng lũ cộng nô ?mh-can-chien-5
Các Anh chỉ tạm thời xếp súng đạn thôi,
Anh rất  hiên ngang khi giã từ đất nước,
Về với tổ tiên trong oai phong lính VNCH,
Anh không phải người chiến bại đâu Anh hỡi,
Dáng kiêu hùng các Anh đi giữa đạn bom
Khắp Năm Châu các Anh ngẩng mặt nhìn Trời,
Hồn Dân Tộc bay phất phới khắp nơi nơi,
Các Anh sống và chờ ngày cùng quay lại,
Đạp xích xiềng dẹp tan đầu trâu mặt ngựa,
Đưa dân Việt đến bến Tự Do Hạnh Phúc,
Các Anh không phải là những người chiến bại,
Các Anh chỉ là đang lui về thế thủ,
Đợi đúng thời cơ dẹp ngay lũ cộng nô,
Đem Hạnh Phúc Ấm No đến khắp mọi nhà,
Các Anh không thể là những người chiến bại,
Bởi ngày các Anh chờ gần đến đó Anh,
Hãy hy vọng Anh ơi ngày ấy gần kề,
Lính VNCH không phải là những người chiến bại.
        

Switch mode views: