Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CAN TRƯỜNG TRONG CHIẾN BẠI (*)

mh-can-chien-1

 

 

 


 

 

 

 
Thì đành lẽ, Anh là người chiến bại!
Nhưng Anh không chấp nhận lệnh đầu hàng
Nhắc đến tên Anh, quân thù sợ hãi
Pháp trường Cần Thơ, Anh đã chết hiên ngang!
mh-can-chien-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại!
Nhưng can trường, hùng khí ngất trời cao
Hôn Quốc Kỳ, chào anh em ở lại
Viên Đạn cuối cùng … dâng Tổ Quốc Đồng Bào!
mh-can-chien-3

 

 

 

 

 

 


 Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại!
Ngậm căm hờn trong tù ngục yêu ma
Lò cải tạo, bày con đường ngang trái
Son sắt hồn Anh, vẫn Việt Nam Cộng Hòa

Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại!
Nhưng quyết không ở lại với cộng nô
Vượt biển, băng rừng thoát ra hải ngoại
Can trường, kinh qua “nỗi chết”, tìm tự do
mh-can-chien-4

 

 

 

 

 

 

    Thì đành lẽ, các Anh người chiến bại!
Thắng thua này, áp đặt bởi ngoại bang
Đoàn chiến hạm đã hải hành quốc ngoại
Đến bờ tự do, mới thực sự tan hàng!
mh-can-chien-5

 

 

 

 

 


Thì đành lẽ, đoàn quân Anh chiến bại!
Thế trận này, âu chỉ tạm thời gian
Hồn Tổ Quốc Việt Nam, rồi sống lại
Bóng Cờ Thiêng sẽ vàng rực, khắp Giang san!

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

 Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Cảm nghĩ của Trần Quốc Bảo đọc  "CanTrường Trong Chiến Bại" của Phó Đề Đốc  Hồ Văn Kỳ Thoại - Đại Tướng Cao Văn Viên đề tựa – (Sách do Thiếu Tá Phạm Thành, HạmTrưởng HQ-14 chuyển tặng)

Switch mode views: