Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CẢM TẠ LỜI THĂM HỎI (*)

Rằm tháng Tám, mà đây thiếu Trăngmh-mua-bao
Trung thu, trung thiếc … phú la căng!
Nước dâng, khiến mợ lo xanh mắt
Cây đổ, làm ông sợ rụng răng!
Con trẻ không còn ngày tết nữa
Ông trời có nổi máu điên chăng?
Miền Đông bão tố gây xao xuyến
Cảm tạ lời thăm hỏi Hữu bằng  

                     Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(*) Đáp họa lời thăm hỏi của Thi sĩ Lộc Phúc
ở Aloha/Hawaii. Bài thơ  thăm hỏi như sau:

Thơ vui và thăm hỏi :

Chiều về vui hưởng thú chơi trăng
Hỏi Lão Lai rằng vốn vẫn căng ?
Sách nói : chơi đâu là lãi đấy
Đã là du khách phải " mần răng "
Bờ Đông thi sĩ vừa qua bão
Nhà cửa xe tầu có thiệt chăng ?
Ngọc thể an khang là tốt nhất
Tin xa mong sẽ vẫn an bằng !

                       Lộc Phúc
                       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: