Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lênh Đênh

mh-lenh-denh

 

 

 

 


Mênh mông sông nước
Mịt mờ nẻo xa ,
Bờ hoang bến vắng không nhà
Lạnh khoang thuyền nhỏ, riêng ta một mình.

Phương trời nào cũng buồn tênh
Túi thơ bầu rượu, bồng bềnh nổi trôi
Cố hương xa, đã xa rồi
Cắm sào hờ hững quê người … quê ta!

Đáy lòng, chợt thấy xót xa
Vẫn tương tư dải sơn hà yêu thương
Nữa rồi … mai lại căng buồm …
Lênh đênh bốn bể, biết phương trời nào!   

                      Trần Quốc Bảo
                  Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: