Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tháng Tư Xưa

quochan

Là người Việt bạn còn có nhớ?
Tháng tư xưa rã ngũ tan hàng
Tháng tư xưa nước mất nhà tan
Giặc cộng về miền nam nhuộm đỏ

Khiến quê hương máu trào lệ đổ
Gieo tóc tang dâu bể lầm than
Khắp muôn dân hỗn loạn kinh hoàng
Đổ xô nhau ùn ùn di tản

Tháng tư xưa tận cùng bi thảm
Bỗng về đây bạo ngược hung tàn
Chẳng khác nào địa ngục trần gian
Mạnh ai nấy tìm phương tị nạn

Tháng tư xưa miền nam thất thủ
Bạn cùng tôi xấc bấc xang bang
Đầu trên xóm dưới tới cuối làng
Bỏ, bỏ hết chạy thôi kẻo chết

Tháng tư xưa sinh ly tử biệt
Người xa người tức tửi nghiệt oan
Ta không thua, sao bắt quy hàng
Để nhục nhằn chiến binh bất khuất

Tháng tư xưa Saigon mạt vận
Sao đổi ngôi, lịch sử sang trang
Để uất hờn đá nát vàng tan
Để từ đó gọi ngày quốc hận !!


Switch mode views: