Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phong Thổ An-Bang

mh-le-thanh-ton

 

 

 

 

 

        Ảnh  Vua Lê Thánh Tôn                                  

     峰 土 安 邦

海 上 萬 峰 群 玉 立
星 羅 棋 布 翠 崢 嶸
魚 鹽 如 土 民 趨 利
禾 稻 無 田 稅 薄 征
浪 向 山 屏 低 處 湧
舟 穿 石 壁 隙 中 行
邊 氓 久 樂 承 平 化
四 十 余 年 不 識 兵
 
            黎 聖 宗       

Phong Thổ An-Bang  (*2)
 
Hải thượng cao phong quần ngọc lập
Tinh la kỳ bố thúy tranh vanh
Ngư diêm như thổ dân xu lợì
Hòa đạo vô điền thuế bạc chinh
Ba hướng sơn bình đê xứ dũng
Chu xuyên thạch bích khích trung hành
Biên manh cửu lục thừa bình hóa
Tứ thập dư niên bất thức binh

            Lê Thánh Tôn (*1)

Bản dịch  : Trần Quốc Bảo

         Cảnh Trí An Bang
 
Đỉnh ngọc nhấp nhô lộng gió mây
Núi cao tinh tú trập trùng vây
Dày công, ngư phủ thêm nghề muối
Nhẹ thuế, nông dân thỏa cấy cầy
Sóng dưới chân non vờn vỗ mạnh
Thuyền trên suối đá lướt như bay
Dân lành vui sống không binh biến
Bốn chục năm qua hạnh phúc thay

 (*1) Vua Lê Thánh Tôn (1460-1497) là một vị Minh Quân của nước ta, trị vì 38 năm . Ngài rất thông minh, có hiếu với mẹ, tánh tình ôn hòa nhân hậu. Có công mở mang đất nước thịnh trị về mọi mặt. Đặc biệt về văn học: ấn định phép thi cử, mở mang trường ốc, lập Hội Tao-đàn vả chính Ngài là Tao-đàn Nguyên súy.

(*2)An-Bang lả tên một vùng đất xưa, thuở non nước thanh bình thịnh trị. Nay là Tỉnh Quảng Yên, Bắc Việt (Vùng đất nằm giữa Hải phòng, Uông bí và Lào cai, dân tình nơi đó hiện sống trong chề độ Cộng sản, quá ư nghèo khổ,

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: