Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mơ Một Quê Hương

Tôi mơ có một Quê Hương:mh-que-huong-ta
“Toàn dân no ấm, Tình Thương chan hòa
Chín mươi triệu dân ; một nhà
Coi nhau ruột thịt, như là anh em

Tự do, Hạnh phúc êm đềm
Quốc dân tạo dựng “Chính quyền Vì dân”
Nếp nhà:  “Đạo, Đức, Nghĩa, Nhân”
Văn minh Thế giới góp phần Quê tôi”

- Ước mơ nào quá xa vời
Việt Nam - Quê đã một thời như mơ
Nhưng, than ôi !  có đâu ngờ!
Ngọn đèn phụt tắt, bây giờ tối tăm!

Quê tôi, nay những hờn căm
Lưỡi dao Cộng sản băm vằm nát Quê
Lòng dân ai oán não nề!
Bao giờ ánh sáng trở về Quê Tôi (!) ?

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia

         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: