Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hư Ngôn

làm sao bưng được bát cơm ănmh-vem-ban-dat
làm sao yên giấc
chiều nay
đọc câu thơ mà lòng thấy nghẹn
cành hoa lys đã úa tàn
trên bức tranh tĩnh vật
không còn nghe tiếng kèn trumpet
thổi từ giấc mơ xưa
tháng sáu về
tai bỗng đầy
những tiếng dội từ xa
từ gạch đá thiên an môn
budapest
từ mọi nẻo đường quê hương tôi
xác bướm khô. con dế mèn đã chết
tôi khóc
bằng những chiếc mắt lá
trên cây
tháng sáu
chúng âm mưu bán đất
thắt cổ. bịt miệng. người dân
đánh. đập
kéo
quăng lên xe
máu chảy
những cánh diều nằm trên ngọn cây khô
từ đây không còn tiếng nói người
tháng sáu ơi

Switch mode views: