Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

mh-nghia-trang

 

 

 

 

 

 
Nghĩa Trang Quân Đội VNCH tại Biên Hòa  (hình trước 1975)

Chao ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Qua cơn dâu bể, thấy mà thảm thương!
Bên thắng trận, lũ bất lương
Trả thù đến cả nắm xương dưới mồ

Rấp rào ngăn chận đường vô
Trồng cây rậm rịt, tựa hồ rừng hoang
Đập hư khu “Vành Khăn Tang”
Nhiều ngôi mộ bị san bằng mất ghi

”Đền Tử Sĩ” cỏ rậm rì
Tượng “Thương Tiếc” chúng phá đi lâu rồi!
Bôi lem luốc “Nghĩa Dũng Đài”
Biểu dương thú tính của loài cộng nô

Đục bia, chà đạp nấm mồ
Phóng tay hành động, côn đồ bất nhân!
Xúc phạm đến chốn tử phần
Hiện hình cộng phỉ, hung thần quỉ ma

Than ôi ! …
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Trong tay ác quỷ, thấy mà thảm thương!

                     Trần Quốc Bảo
                  Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: