Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Mãi Tình Xuân (Gửi Bích Xuân Paris)

mh-eiffel

 

    
Tươi cười duyên dáng Bích Xuân,
Thuở nào đến Arlington với “Chàng” (*)
Hội Văn Nghệ Sĩ đón Nàng,  
Buổi chiều Ca Nhạc rộn ràng văn thơ.
mh-nho-mai-2

Sông Seine xuôi ngược đôi bờ,
Tình Xuân ắt chẳng bao giờ Em quên
Nhẹ khua mặt nước dòng êm,
Chợt vương tóc xõa vai mềm Thu xưa.

Bây giờ em vui trọn chưa?
Tuyết sương nào biết bao giờ Anh đi!
Trái tim quên ở D.C.
Hay đem về lại Paris với Nàng?
mh-nho-mai-3
Ngập ngừng thềm Notre Dame.
Duyên thơ vẫn ấm vai “Chàng” biết không?
Trời mây còn nhịp cầu vồng,
Thì còn lá Bích Xuân hồng vương tơ!
mh-nho-mai-4


Hai mươi năm… có ai ngờ!
Dòng Potomac lững lờ buông trôi,
Xa nhau, thì đã xa rồi,  
Tấm hình kỷ niệm… bồi hồi thấy nhau!

  Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ghi chú 
Trong bài thơ trên, có ghép 4 tên Sách đã xuất bản của Thi sĩ Bích Xuân, là những Thi Tập: Chàng ; Bao Giờ Em Quên ; Bao Giờ Anh Đi ; Bây Giờ Em Vui.
(*)“Chàng” là nhan đề tập Thơ của B.X. 20 năm trước, “Ra mắt sách” tại Arlington, do Hội Văn Nghệ Sĩ VN Tự Do bảo trợ - (lúc ấy T.Q.B là Chủ Tịch Hội)

Switch mode views: