Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin Ngôi Sao Lạ Chiếu Trời Việt Nam

mh ngoi sao la

 

 

 

 

 

 

 

Theo ngôi sao lạ phương đông
Ba Vua gặp Chúa Hài Đồng giáng sinh
Niềm tin mặc khải, sấp mình
Tiến dâng lễ vật, tôn vinh Ngôi-Lời

 

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Thiên cung nhạc nhã vang âm
Hang Bê-Lem ngát hương trầm thơm tho


Đất trời mầu nhiệm giao thoa
Nguồn Ơn-Cứu-Độ tuôn oà chứa chan
Nằm trong máng cỏ cơ hàn
Người là ánh sáng thế gian muôn đời


Người là sự sống bởi trời
Là chân thiện mỹ ngời ngời tâm linh
Ba Vua theo ánh cứu tinh
Lại về mỗi dịp Chúa sinh ra đời.

Con qùy lạy Chúa… Chúa ôi!
Cho ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!
Xua tan “quốc nạn sao vàng”
Quê hương con được bình an muôn đời


Muôn ngàn lạy Chúa… Chúa ôi!
Xin ngôi sao lạ chiếu trời Việt Nam!  
 
                  Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia

 

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: