Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tín Hiệu Bâng Quơ

Gió thổi, tóc em vờn má anhmh-tin-hieu-bang-quo
Mắt tình em liếc xéo nghiêng thành
Tuyệt vời tín hiệu anh vừa nhận
Dòng điện chuyền qua tim rất nhanh
Lặng thinh, em chẳng nói lời gì
Nũng nịu vành môi cười mím chi
Anh đã vậy mà nghe được hết
Cung đàn tình ái rất lâm li
Một thoáng tình trao, chỉ thế thôi
Tóc dài đành đoạn cắt đi rồi
Cung đàn bằn bặt từ khi ấy
Rồi nữa sang ngang chẳng một lời
Thế đấy là thôi.  Là hết rồi!
Buồn ơi,  buồn ! mím chặt vành môi
Lang thang, gió vẫn tương tư tóc
Tín hiệu bâng quơ chẳng đáp hồi!                        

                            Trần Quốc Bảo                            
                            Richmond, VA.Switch mode views: