Xiệc Thú

tho hihoa

Trong rạp diễn bao cảnh lạ đời
Người  người chen chúc để vào coi
Bên trên dã thú ngồi vênh váo
Phía dưới nhân loài đứng ngóc ngoi
Cầy sói mập ù đang nhậu nhẹt
Khỉ đàn ốm nhách đứng loi nhoi
Xem qua chợt thấy lòng đau lạ!
Nhốn nháo còn hơn lũ bọ giòi

Atlanta, Aug. 12, 2010
Thái Quốc Mưu

Tin mới

Các tin khác