Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nữ Chiến Sĩ Tiền Phong

Nu Chien Si
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày nay dân hết sợ rồi!
Người dân can đảm nói lời đấu tranh
Ngay giữa lò Cộng sản gian manh
Đỉnh cao hung tàn, tội lỗi
Tôi đã thấy chị Giáo viên Hà Nội
Tọa kháng biểu tình
Đơn độc một mình với hàng biểu ngữ:
“Cứ đánh vào mặt tôi nếu muốn
Nhưng trả lại Biển và Quyền làm người cho dân!”
Chao ôi !!!
Can đảm thay!  
Dũng liệt thay!
Coi thường:  thủ tiêu, đánh đập, tù đày!
Thiệt đáng mặt trang Anh Thư Nước Việt
Lời thách thức đến vô cùng quyết liệt!
Như lằn roi quất vào mặt bọn sài lang
Chị ngồi im, mà tiếng nói vang vang
Khắp Thế giới đã lắng nghe tiếng chị!
Chị Giáo viên hiền lành,
Nhưng chính là Chiến Sĩ
Đứng hàng đầu “Diệt Cộng cứu Quê Hương”
Người Việt Nam tỵ nạn khắp bốn phương
Hãnh diện với năm Châu vì có chị.

                          Trần Quốc Bảo
                           Richmond, VA

Switch mode views: