Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiếng Gọi Quê Hương

Quốc phá gia vong vạn cổ sầumh-tieng-goi-que-huong
Chúng mình mầt hết chỉ còn nhau
Lời thề sông núi tâm hoài niệm
Tiếng gọi quê hương dạ xót đau

Xót đau từ độ giặc tràn về
Tàn phá quê nhà hận tái tê
Bịt miệng trói tay người ở lại
Bạo hành tàn sát kẻ ra đi

Ra đi nhưng vẫn mang hồn Nước
Nhìn lại giang sơn uất hận đầy
Giặc bán núi sông dâng biển đảo
Cao nguyên bụi đỏ mịt mù bay

Mịt mù bay khắp vùng ô nhiễm
Dân khổ tận cùng sao sống đây
Này lúc toàn dân vùng đứng dậy
Dẹp loài lang sói, rạng trời mây
                             Trần Quốc Bảo
                             Richmond, VA

Switch mode views: