Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhất Văn

Cuộc trăm năm chỉ một lèomh-nhat-van
Sống thanh bạch định tâm theo cảnh nhàn
Vắt chân chữ ngũ cười khan
Chờ mong vĩnh cửu vạn toàn nơi đâu
Gàn bát sách cũng biển dâu
Khôn chi chi cũng dầu dầu cỏ xanh
Chẳng bằng gió mát trăng thanh
Thú vui tam sách nhất văn tao đàn
Tay chèo đò miệng hò khoan
Câu thơ lục bát ngâm tràn cung mây
Cõi đời dài lắm gang tay
Bốc lên bạch thủ chưa hay mình già
Trải chiếu giữa cửa mà ca
Thất sơn tứ hải riêng ta một vùng
Hồn thơ ươm ngát nhị hồng
Lập văn lưu lại tấc lòng nhân sinh     
                               Trần Quốc Bảo
                                Richmond, VA

Switch mode views: