Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cá Mẹ Về Nguồn

Trên nguồn cao mh-ca-salmons
Đàn cá con Salmon
Vẩy bạc óng ánh
Như muôn ngàn sao
Theo giòng thác chảy
Lao xao lao xao
Tìm xuống Đại Dương
Bầy con không hề thấy Mẹ
Vì Mẹ Cá Salmon
Đã chết trong đau thương
Cho lũ con được sống
Mẹ hy sinh cho hệ giống trường tồn!
Vào những tháng cuối Đông
Nước lạnh giá băng
Cá Mẹ Salmon căng bụng trứng
Từng đàn, lũ lượt về nguồn
Tới triền suối
Bơi ngược dòng chảy xiết
Lách mình qua ghềnh đá mấp mô
Gai góc lởm chởm
Phiến thạch lô nhô
Cắt thân Cá, thương tích trầy trụa
Rướm máu đầy mình
Đôi lúc qúa mệt
Tạm ẩn sau cụm rong rêu
Rồi lại tiếp tục ngoi lên
Cuộc di hành đau khổ chậm chạp
Trong âm thầm, quyết tâm không nản
Cho tới ngọn nguồn
Ngừng lại sin sản
Bào thai trăm trứng lọt lòng
Là khi Cá Mẹ hoàn toàn kiệt sức
Chưa được nhìn thấy mặt con
Đã tạ từ sóng nước
Giã biệt Trùng dương !
Xác nổi lềnh bềnh đầy mặt suối
Cá Mẹ về nguồn
Để chết trong đau thương
Cho lũ con được sống
Mẹ hy sinh cho Hệ giống trường tồn!
Rồi mùa Xuân đến
Đàn con nở ra
Vẩy bạc óng ánh
Như bông như hoa
Rời bỏ ngọn nguồn
Bơi tìm Biển xa
Con ơi  ! có biết ?
Lòng Mẹ bao la . . .
                         Trần Quốc Bảo
                         Richmond, VA

Switch mode views: