Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tâm Thơ Tiễn Biệt Học Giả Tâm Việt Nguyễn Ngọc Bích

mh-nguyen-ngoc-bich

 

 

 

 

 

 

Gió mùa vừa báo xuân sang
Mà sao Người đã vội vàng quy tiên
Ôi thôi! Tâm Việt Bạn hiền
Hồn nương mây gió về miền bồng lai
Tiếc thương Nhân Sĩ đa tài
Tấm lòng nhân hậu khoan thai hiền hòa
Ngày nào ngọn bút tài hoa
Viết nên những nỗi xót xa nhân tình
Quê nhà còn vẫn điêu linh
Mà đành đoạn giữa hành trình lưu vong
Than ôi! Thương tiếc ngập lòng
Ngàn trùng vĩnh biệt ngoài vòng nhân sinh
Khói trầm tưởng niệm Hương Linh
Siêu sinh tịnh độ, an bình thiên thu
Thành kính bái biệt

                             Trần Quốc Bảo
                        Richmond, Virginia

Switch mode views: