Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tạ Ơn "Thơ Ngây"

Tạ ơn “bóng dáng thơ ngây”mh-ta-on
Bỗng dưng trở lại, giữa “Mày” với “Tao”
Tạ ơn thằng Tý, con Đào
Ngày xưa đi học, có tao có mày
Tạ ơn đồng đáo, con quay
Sân trường vui nhộn, có mày có tao
Tạ ơn những giọt mưa rào
Tắm truồng hồi nhỏ, có tao có mày
Tạ ơn những sợi cỏ may
Đường quê quấn quýt, có mày có tao
Tạ ơn luống trầu buồng cau
Chăm lo cho Mẹ, có tao có mày
Tạ ơn cái cuốc cái cày
Chiêm mùa hai vụ, có mày có tao
Tạ ơn đồng thấp ruộng cao
Quanh năm ngày tháng, có tao có mày
Tạ ơn con vịt con cầy
Tiết canh rựa mận, có mày có tao
Tạ ơn hè trước hiên sau
Đêm đêm trăng sáng có tao có mày
Tạ ơn ngọn gió heo may
Quê nghèo rét mướt, có mày có tao
“* Tạ ơn cái cọc cầu ao   (*ca dao)
Có bè rau muống, có tao có mày
Tạ ơn cái cối cái chầy
Nửa đêm gà gáy, có mày có tao”
Đâu rồi … thằng Tý con Đào?
Xuân nay tóc bạc, còn “Tao” vắng “Mày” !
                         Trần Quốc Bảo
                        Richmond, VA

Switch mode views: